| Časopis | Závody | Kluby | Žebříčky | Výsledky MR | Inzerce | Diskuse | Odkazy | archiv.mushing.cz |
Časopis
Informace o závodech
Internet
Návody a zkušenosti
Návrhy a náměty
Reportáže
Různé
SSPS
Zážitky
Řády a směrnice

Novinky
Seznam aktivních licencí
Seznam DID
Hostované domény
Verze systému

Informace o čerpání finančních dotací. DŮLEŽITÉ !!! (6830)
2015-10-14 20:35:59 Habásko Roman - rubrika SSPS
V současné době se mění podmínky za kterých mohou sportovní svazy čerpat finance z MŠMT. Veškeré žádosti o dotace jsou nyní směřovány přímo ze sportovních klubů na MŠMT. Odpadá tedy možnost žádat o dotaci jako celek. (ČASS).
Každý klub po splnění podmínek a vyplněním formulářů může čerpat dotaci přímo. Jak na to, naleznete v dopise z ČUS, níže je celková metodika podrobně popsána.
Do diskuse v rubrice Pravidla a řády umístím formuláře ke stažení.
Žádosti jednotlivých SK/TJ je nutné předložit MŠMT nejpozději do 13. listopadu 2015.

Vážení představitelé sportovních svazů,
informujeme Vás, že po změně podmínek pro předkládání žádostí o neinvestiční dotace MŠMT z programu č. VIII. - "Organizace sportu ve sportovních klubech a tělovýchovných jednotách", které MŠMT uveřejnilo dne 13. 10. 2015 v podobě Dodatku č.1 k vyhlášenému dotačnímu programu "Státní podpora sportu pro rok 2016" a Formuláře žádosti na program VIII, viz http://www.msmt.cz/sport-1/zverejneni-programu-viii, poskytla ČUS dne 13. 10. 2015 svým Servisním centrům sportu v okresech metodický postup pro asistenci žadatelům s vyplňováním žádosti.
Žadatelem o dotaci jsou výhradně SK/TJ, které mohou postupovat v podání žádosti samostatně, nebo s doporučenou odbornou podporou a asistencí pracoviště Servisního centra sportu ČUS. Servisní centra sportu ČUS jsou připravena poskytnout všem sdruženým SK/TJ (nesdruženým po individuální dohodě také) maximální pomoc při zpracování žádostí, zajišťování požadovaných dokumentů, kompletaci a kontrole správnosti jednotlivých částí žádostí a jejich odeslání ve stanoveném termínu na MŠMT. O této možnosti informovala SCS ČUS své členské SK/TJ.
Pokud chcete tuto podporu nabídnout svým SK/TJ, tedy i těm, které nejsou sdružené v okresní organizaci ČUS a nemusely dosud informaci o nabídce obdržet, můžete je na SCS ČUS nasměrovat.
S pozdravemMgr. David Opatrný
management sportu - referát sportovních svazů
Česká unie sportu
Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6 – Břevnov
opatrny@cuscz.cz
tel. 233 017 345
www.cuscz.czVážení sportovní přátelé,

v souvislosti se změnou podmínek pro předkládání žádostí o neinvestiční dotace z programu
č. VIII. – „Organizace sportu ve sportovních klubech a tělovýchovných jednotách“ uveřejnilo MŠMT dne 13. 10. 2015 v konečné podobě Dodatek č. 1 k vyhlášenému dotačnímu programu „Státní podpora sportu pro rok 2016“ a Formulář žádosti na program VIII, viz http://www.msmt.cz/sport-1/zverejneni-programu-viii, oba dokumenty nejdete v příloze.

Žadatelem o dotaci jsou výhradně SK/TJ jako spolky registrované ve spolkovém rejstříku vedeném příslušným Krajským soudem.

Z programu VIII budou podporovány pouze tělovýchovné jednoty a sportovní kluby, které se pravidelně starají o sportování mládeže a to ty, které mají alespoň 20 členů mladších 18 let.

Formulář žádosti je ve formátu Excel. Formulář žádosti musí každá žádající TJ/SK vyplnit ve všech bodech (včetně přílohy), vytisknout a podepsat statutárním orgánem žadatele.

a) K podepsanému formuláři žádosti je nutné přiložit v písemné podobě:

b) úředně ověřené stanovy a případné jejich změny, * ( problém může nastat u stanov, které jsou již dostupné ve Veřejném rejstříku a Sbírce listin, které pravděpodobně nebude možné úředně ověřit – doporučujeme proto pro tyto případy stanovy vytisknout z veřejného rejstříku a následně opatřit razítkem příslušného spolku a podpisem jeho statutárního orgánu).

c) potvrzení o přidělení IČO nebo výpis z „Veřejného rejstříku a Sbírky listin“ - adresa: www.justice.cz,

d) úředně ověřená smlouva o zřízení běžného účtu spolku u peněžního ústavu, *

e) v případě, že z předchozích listin nevyplývá, kdo je statutární orgán, pak úředně ověřené usnesení Výroční členské schůze nebo nejvyššího orgánu spolku se jmennými zástupci spolku. (zápis o volbě orgánů– jména a funkce )*

*K žádosti je nutné přiložit úředně ověřené dokumenty ne starší než 3 měsíce.

Veškeré výše uvedené dokumenty uvedené v bodech a) až e), je nutné naskenovat a nahrát na CD nebo DVD.

Písemnou podepsanou žádost spolu s písemnými přílohami a CD/DVD s naskenovanými dokumenty, je nutné vložit do obálky (vždy samostatně za každou žádající TJ/SK), a odeslat poštou na adresu MŠMT:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
odbor sportu – 50,
Karmelitská 7, 118 12 Praha 1.

Na obálku vlevo dole vypsat: ŽÁDOST 2016 – SPORT Program č. VIII
Na obálku vlevo nahoře uvést: žadatele – odesilatele.

Žádosti jednotlivých SK/TJ je nutné předložit MŠMT nejpozději do 13. listopadu 2015.
Habásko Roman

| Další články autora | Diskuse (1) | Verze pro tisk |


Hodnocení článku : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dosavadní hodnocení 5,22 (1780)
1=špatný 5=dobrý 10=výborný
Vstup pro členy
ID člena
Heslo
Registrovat

Info více
přihlášeni jsou 88 členů
právě si čte 1 člověk

Vyhledávání


rozšířené vyhledávání

Vygenerováno za 0,00470 vteřin
Počet zobrazených stránek 67 618 831, verze systému 0.40

copyright © www.mushing.cz , created by www.invite.cz, e-mail: invite@invite.cz
stránky jsou optimalizovány pro MSIE 4.0 a vyšší a rozlišení 800x600