Napsat dotaz

Organizace

Historie

 • Mezi léty 1985 - 1989 chovatelská stanice čistokrevných severských psů začala pořádat první závody a s tím souvisí vznik prvních sportovních pravidel.
 • Na začátku 90. let se již tento sport psích spřežení začíná dělit na jezdce otevřené a čistokrevné (dělení dle rasy psů).
 • Byla založena asociace otevřených - Česká asociace sportu psích spřežení, zkráceně ČASPS a stává se zároveň členem ČSTV a v roce 1991 evropské asociace ESDRA (European Sleddog Racing Association) a poté mezinárodní federace IFSS (International Federation of Sleddog Sports).
 • Skupina jezdců čistokrevných zakládá svoji asociaci - Českomoravský sportovní klub severských psů, zkráceně ČMSKSP a stávají se v roce 1994 členem světové federace FISTC (International Federation of Dog Sledding Sports).
 • Tyto dvě národní asociace ČASPS a ČMSKSP existují v České republice samostatně.
 • V roce 1992 se rozhodly tyto asociace vzájemně spolupracovat. Obě mají právní subjektivitu, ale společně vystupují pod zkratkou SSPS (Svaz sportu psích spřežení). Je to zkratka dobrovolného spojení obou sekcí, čisté i otevřené, ale nemá právní subjektivitu.
 • Česká asociace sleddog sportů, zkráceně ČASS, vznikla v roce 2008 přeměnou dříve vzniklé ČASPS.
 • Od roku 2014 je ČASS řádným členem České unie sportu, zkráceně ČUS.

 

Vnitřní organizace ČASS

Samotná vnitřní organizace je popsána ve stanovách a spolupracuje se svojí sesterskou organizací:

 1. ČASS a ČMSKSP společně vystupují jako SSPS (Svaz sportu psích spřežení) bez právní subjektivity a působí jako jeho dvě sekce. Toto dělení je nutné kvůli mezinárodním organizacím. IFSS umožňuje start všem registrovaným a nominovaným závodníkům, ale na závodech FISTC mohou startovat pouze závodnící se severskými plemeny s průkazem původu dle FCI.
 2. Uvnitř ČASS existují tři podsekce: zástupci disciplín sprint, mid+long a individuální. Členem podsekce se stane fyzická osoba (dle podmínek Stanov), která má o členství zájem a především se chce aktivně podílet na činnosti ČASS a zvýšit sportovní a společenskou úroveň mushingu i samotné ČASS. Zástupci podsekcí poté tvoří členskou schůzi.
 3. V čele ČASS stojí individuální statutární orgán, kterým je předseda. Předseda je volen výkonným orgánem - Výborem, a to na dobu 4 let.
 4. Výbor je 6-ti členný a skládá se ze dvou volených zástupců z každé podsekce (sprint, mid+long, individuální). Výbor je také volen na dobu 4 let.
 5. Jednotlivé musherské kluby registrované u ČASS jsou naší základní jednotkou. Musí být řádně registrovány a plnit veškeré povinnosti vyplývající z příslušných zákonů, směrnic a řádů. Kluby následně mají právo na čerpání různých finančních prostředků.
 6. Jednou ročně probíhá členská schůze a schůze předsedů klubů a pořadatelů závodů.
 7. Dále je zřízena Sportovně technická komise, zkráceně STK, která má na starosti posuzování technických záležitostí týkající se závodů, závodních tratí a výkladů pravidel a řádů. Je složena ze šesti členů (3 za ČASS a 3 za ČMSKSP).
 8. Každý řádný člen klubu musí mít uhrazeny členské příspěvky ČASS a splněn test znalostí, čímž získá tzv. závodní licenci, která ho opravňuje ke startu na závodech v ČR a na mezinárodních závodech IFSS a FISTC.

ČASS a její činnost se řídí stanovami, vnitřními směrnicemi, závodním řádem a soutěžním řádem. Veškeré tyto dokumenty jsou veřejně přístupné na těchto webových stránkách.

ČASS je jediná svého druhu v České republice, zastřešující sportovní kluby, které se věnují mushingu, tj. sportu psích spřežení. Jako taková má jediná výhradní právo vysílat své reprezentanty na ME a MS. Závodíme v několika disciplínách. Od individuálních, tj. sportovec a jeden/dva psi, až po klasické psí zápřahy. Sezónu dělíme na tzv. suchou (dryland) a sněhovou (on-snow). Jak závody na suchu, tak závody sněhové mají svoje vlastní mistrovství republiky. A následně po splnění kvalifikačních kritérií se vybírá reprezentace pro nadcházející ME či MS, které je opět jak na suchu, tak na sněhu.