Antidopingový výbor ČR

V roce 2016 jsme podepsali Českou chartu proti dopingu.

 

Seznam zakázaných látek a metod dopingu naleznete na této adrese:
https://www.antidoping.cz/cs/seznam-zakazanych-latek-a-metod-dopingu

Od roku 2004 je Světová antidopingová agentura (WADA) zodpovědná za přípravu a zveřejňování seznamu látek a metod, které jsou ve sportu zakázány, známý jako Seznam zakázaných látek a metod dopingu (The Prohibited List).

 

Světový antidopingový kodex naleznete na této adrese:
https://www.antidoping.cz/cs/svetovy-antidopingovy-kodex

Kodex je základním a celosvětovým dokumentem, na němž je založen světový antidopingový program ve sportu. Smyslem Kodexu je podpořit boj proti dopingu celosvětovou harmonizací klíčových antidopingových prvků. Je dostatečně konkrétní, aby napomohl úplné harmonizaci v otázkách, kde je nutný jednotný postoj, zároveň je i dostatečně obecný v ostatních oblastech, takže dovoluje být flexibilní v tom, jak mají být dohodnuté antidopingové zásady uplatňovány.

Světový antidopingový kodex byl poprvé přijat v roce 2003 na konferenci WADA v Kodani. Novelizovaný „Kodex“ byl schválen na konferenci WADA v Madridu v roce 2007 s platností od 1. ledna 2009. Další novelizace byla provedena na konferenci WADA v listopadu 2013 v Jižní Africe a nabyla platnosti 1. ledna 2015.