POZVÁNKA NA SCHŮZI PŘEDSEDŮ KLUBŮ A POŘADATELŮ ZÁVODŮ ČESKÉ ASOCIACE SLEDDOG SPORTŮ, Z. S.

Srdečně zveme pořadatele závodů a předsedy klubů

Datum konání: 8. 6. 2024

Místo konání:    Hotel Horník – Tři Studně, 592 04 Fryšava pod Žákovou horou

Čas konání: od 15:00 hod nejezděte dříve, před schůzí bude probíhat členská schůze České asociace sleddog sportů, z.s.!

Program schůze:

  • Sepsání listiny přítomných delegátů
  • Schvalování termínového kalendáře závodů organizovaných kluby ČASS pro závodní sezonu 2024/2025
  • Seznámení se změnou poplatků za licenci
  • Představení nového webu mushing
  • Návrhy a výběr kandidátů organizování závodů MČR a schválení STK ČASS
  • Diskuze
  • Závěr

  

za ČMSKSP                                                                         za ČASS
Roman Zasadil                                                                  Bc. Renata Válková